iletisim

  • Yasal Hak : Radyomuz Tamamen Kişiye Özeldir. Kurum Yada Kuruluşa Ait Değildir .

  • Türkiye ile Alakamız Yoktur.

  • Yayınlarımızda Ticari bir amaç ve kar amacı gütmemekteyiz.

  • Radyo Hayal, Yurt Dışında Yaşayan Gurbetçi Dinleyicilere Ait idi ve yayınlarına son vermiştir.